Parteneriat 1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

ANATOP

BIROUL EXECUTIV CENTRAL
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A AUTORITĂŢILOR TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ

ANATOP

 

 

 

 

    

 

Obiective:

 
a) Elaborarea de puncte de vedere asupra documentelor oficiale si actelor normative referitoare la ordinea si siguranta publica, emise de institutiile abilitate ale statului;
 
b)Concentrarea intereselor ambelor părţi pe problemele specifice ale poliţiei la nivel judeţean şi naţional şi elaborarea de politici, strategii și planuri de acțiune în vederea eficientizării serviciului poliţienesc din unităţile administrativ teritoriale în care funcţionează;
 
c) Organizarea, în comun, de manifestări ştiinţifice;
 
d) Contacte și schimburi de informații periodice între părți, o data pe trimestru;
 
e)Participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, seminarii, schimburi de experiență etc., organizate alternativ de către părți;
 
f) Propuneri comune de finanţare către organisme naţionale şi internaţionale în vederea atragerii de fonduri pentru:
 
-realizarea de cursuri de perfecționare pe domeniile specifice de activitate,
 
-realizarea de proiecte/programe care să vizeze domenii comune de interes.
 
g) Utilizarea mijloacelor mass-media pentru mediatizarea acţiunilor comune;