Despre noi

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.


 Conform prevederilor Legii nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 18.08.2016 Consiliul Județean Dâmbovița a adoptat hotărârea nr. 259 pentru validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dâmboviţa după cum urmează: 

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

A AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ DÂMBOVIŢA

 

Nr.crt.

Numele și Prenumele

Funcția

1

VASILESCU LIVIU COSMIN

 Preşedinte A.T.O.P.

Componența Comisiei nr.1

de coordonare, situații de urgență

și pentru petiții

 

1. Vasilescu Liviu Cosmin

2. Polexe Ion Viorel

3. Florea Cristian

4. Șerban Gheorghe

5. Mocanu Adrian

 

 

 

2

SĂLIȘTEANU IOAN CORNELIU  Subprefect - Instituţia Prefectului Județul Dâmboviţa -

 

3

PÎRVU IONUȚ DENIS

Reprezentant Corpul Naţional al Poliţiştilor

 

4

POLEXE ION VIOREL

Inspector-șef I.P.J. Dâmboviţa

 

5

FLOREA CRISTIAN

Inspector-șef I.S.U. Dâmbovița

 

6

MATEI MIHAI

Inspector-șef I.J.J. Dâmbovița

Componența Comisiei nr.2

de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali

 

1. Sălișteanu Ioan Corneliu

2. Lăscaie Cătălin Ionuț

3. Dumitru Georgeta Irena

4. Comănescu Daniel Nicolae

5. Pîrvu Ionuț Denis

7

TUDORACHE MIHAI

Director Poliţia Locală Târgoviște

8

DINCĂ GEORGETA

Consilier județean

9

LĂSCAIE CĂTĂLIN IONUȚ

 Consilier judeţean

10

GROZAVU GABRIEL

 Consilier judeţean

11

MOCANU ADRIAN

Consilier judeţean

Componența Comisiei nr.3

pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și

drepturile omului

 

1. Dincă Georgeta

2. Grozavu Gabriel

3. Matei Mihai

4. Trifan Mihai

5. Tudorache Mihai

12

DUMITRU GEORGETA IRENA

 Consilier judeţean

13

COMĂNESCU DANIEL NICOLAE

Reprezentant comunitate

14

ȘERBAN GHEORGHE

Reprezentant comunitate

15

TRIFAN MIHAI

 Reprezentant comunitate

 

 


 

HOTĂRÂRE Nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică

ART. 1

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

ART. 2

Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. Vizualizare HOTĂRÂRE Nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică (format pdf)